REGLAMENT

El Trail d’Alforja és una cursa/caminada que forma part del circuit de curses de muntanya del camp de tarragona. Té com objectiu donar a conèixer el poble i les muntanyes que el rodegen.

El reglament Trail Alforja 2022 es regeix pels mateixos punts que el del circuit al qual pertany:

Reglament Circuit Camp de Tarragona

NORMES

A banda del reglament del circuit, el Trail Alforja presenta un seguit de normes que s’han de complir:

 • Està totalment prohibit embrutar o degradar l’itinerari. Fer-ho és motiu de desqualificació.
 • Tot/a participant està obligats/da a atendre accidentats o a qui demani ajuda.
 • No es pot desobeir les ordres del personal de l’organització
 • Cada participant pren part a la cursa/caminada sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.
 • El pitrall ha d’anar col.locat a la part davantera de la samarreta i ben visible. En cap cas es permetrà fer cap prova sense pitrall.
 • El recorregut del circuit està degudament senyalitzat.
 • El temps màxim per fer el Trail i la Caminada es de PROPERAMENT.
 • En cas de pluja, es donarà la sortida igualment. El mal temps no serà cap obstacle per dur a terme la cursa/caminada, si bé l’organització pot suspendre-la abans de sortir cap participant.
 • En cas d’abandonament no es garanteix l’evacuació, però cal notificar-ho, a la gent de l’organització o trucant al telèfon que tenen els voluntaris del circuit.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin causar o rebre els participants, si bé vetllarà per evitar-los.
 • El participant té el deure de conèixer el recorregut de les proves.
 • Recomanem portar el material de l’article 10.
 • Una vegada acabat el esdeveniment en els propers dies es pujaran a la web les fotografies de la cursa/caminada, les classificacions i el control d’arribada.
 • El fet d’inscriure’s implica l’acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar la normativa de la cursa, el reglament del circuit, els i les participants ii el personal auxiliar implicat en l’organització.
 • Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.
 • Autoritzo als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel.lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.